Đóng

Giảm Đến 20% Cho Khách Đoàn

Banner-uu-dai-1

GIẢM NGAY 10% cho đoàn từ 10-15 người hoặc hóa đơn từ 4 triệu
GIẢM NGAY 15%
cho đoàn từ 16-20 người hoặc hóa đơn từ 8 triệu
GIẢM NGAY 20%
cho đoàn trên 30 người hoặc hóa đơn từ 10 triệu

Chương trình áp dụng đến hết 21/10/2018

Không áp dụng chung với các ưu dãi khác.

Chat Facebook
  • Chào bạn !

  • AKA House có thể giúp gì cho bạn !

  • Chat ngay